هیچ محصولی یافت نشد.

پمپ هیدرولیک ایلدیز (YILDIZ)

شرکت ایلدیز (YILDIZ) کار تجاری خود را در منطقه صنعتی آناتولی کشور ترکیه در سال 2001 آغاز کرد. در اولین سال‌های کار تجاری، انواع مختلفی از چرخ دنده‌ها را در مورد اتوماسیون تولید کردند. در سال‌های آینده به ضرورت تولید در بخش پمپ هیدرولیک کمپرسی پی بردند و تصمیم گرفتند در این بخش بر روی قطعات پمپ هیدرولیک ایلدیز (YILDIZ) سرمایه گذاری خود را آغاز کنند.

https://sfyildiz.com.tr